top of page

Kontakt

Skicka sms eller mail så återkommer jag så fort jag får möjlighet.

På dagarna står jag oftast med klienter och avbryter inte min närvaro med dom.

Vill anmäla dig till någon av kurserna skriv till ekonomi@omtanke.se

tysta skogen

Omtanke / Balans med Omtanke

Algatan 1      13440       Gustavsberg

+46722508272

Thanks for submitting!

Öppettider

Öppettiderna är ungefärliga och kan variera beroende på resor, röda dgr o.s.v.

Tuesdays and Thursdays

8:30 am – 18:30 pm

Saturday an d Sundays

Only courses or selfcare and weddings

bottom of page